Góry i wzgórza Niemiec

Ultraprojekt [Góry i wzgórza Niemiec]

 

Deister jako przykładowe wzgórza w projekcie biegowym

Przykładowe pasmo Deister

Zarys projektu Góry i wzgórza Niemiec

Będąc raz na jakiś czas w Niemczech, u rodziny, spostrzegłem znakomitą okazję do biegania po nierównościach. Wielokrotnie, z balkonu, obserwowałem łagodne i spokojne zarysy wzgórz, a miejscami, z okien auta, gęstą układankę szczytów, wzgórz i pasm górskich. Okolica Hannoveru znajduje się na krawędzi Niziny Północnoniemieckiej oraz Średniogórza Niemieckiego, a więc wydaje się być naturalnym zaproszeniem do górskiej eksploracji terenu. Gdyby tak jeździć do rodziny i przy okazji zaliczać kolejne pasma w trakcie twórczych wycieczek biegowych? Pomysł rodził się długo. Nie wystarczało więc tylko patrzeć na wzgórza i ewentualnie przejeżdżać obok nich autem. Kontemplacja, choć przyjemna, nie przystaje do ogromnej, wewnętrznej chęci rzucenia się prosto w las. Jest głęboka potrzeba przygody i dowiedzenia się, co jest na tych szczytach, jak świat wygląda z góry… Jeśli spojrzycie na mapę Niemiec, to środkowe i południowe Niemcy zajęte są przez większe lub mniejsze wypukłości. Chyba całego życia nie starczy na penetrację każdego pasma czy grzbietu. Wydaję mi się, że w przyszłości, do wyjątkowo długich form terenowych liczących 100 km i więcej, a przy tym w miarę łagodnych, zastosuję rower. Tymczasem, aby sprawnie i szybko pokonywać kilometry to zamierzam po tych górkach biegać! Witaj przygodo!

Mapa topograficzna Niemiec

O regionalizacji fizycznogeograficznej Niemiec słów kilka

Według Kondrackiego (1997)* na obszar Niemiec składają się wielkie jednostki fizycznogeograficzne: od północy Niż środkowoeuropejski, w centrum środkowoeuropejskie wyżyny i kotliny orogenezy hercyńskiej, czyli okresu paleozoicznych ruchów górotwórczych (m.in. Średniogórze Niemieckie i Masyw Czeski), a na południu Przedgórze Alp i Alpy. Niż mnie w tym przypadku nie interesuje, natomiast górki to początek wielkiego wyzwania. Próbuję połapać się w niemieckiej regionalizacji, choć i tutaj są pewne rozbieżności. Zadanie poznania tej geografii rozciągnę na cały okres trwania projektu, czyli swego rodzaju nieskończoność 😉 . Myślę, że warto zacząć od otoczenia Hannoveru. Najbliżej leżą Wzgórza Dolnosaksońskie (Lower Saxon Hills; Niedersächsisches Bergland), które są jednym z 73 naturalnych regionów Niemiec. Sam region dzieli się na trzy podregiony, wśród których doliczyć się można kilkudziesięciu (!) pojedynczych pasm wyżynno-górskich lub bardziej wyniosłych szczytów. Jak widać, zabawy jest na dziesięciolecia! Mam tylko nadzieję, że nie popadnę w metodyczną manię zbieractwa każdego grzbietu, a zachowam po prostu radość poznawania nowych miejsc 🙂 .

*Jerzy Kondracki Fizycznogeograficzna regionalizacja Niemiec i terenów przyległych w układzie dziesiętnym, „Przegląd Geograficzny” tom LXIX z. 102, 1997, str. 141-147

Mapa realizacji

Tabela realizacji

Lp.MiejsceDataDystansUwagi
1.Deister19-04-1719.97 kmRelacja -->>

Kilka ciekawych źródeł informacji

http://de-de.topographic-map.com/
skalowalna mapa topograficzna Niemiec z możliwością wyboru dodatkowych warstw informacyjnych -> świetna grafika

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Deutschland_Landschaften.png
mapa fizyczna Niemiec z podpisanymi regionami; jest i nawet niewielki Deister!

https://de.wikipedia.org/wiki/Geographie_Deutschlands#/media/File:Deutschland_topo.jpg
efektowna mapa topograficzna Niemiec – piękne barwy

https://pl.wikipedia.org/wiki/Regionalizacja_fizycznogeograficzna_Niemiec
regionalizacja w wydaniu Kondrackiego (1997)

https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_regions_of_Germany
najlepsze i najbardziej wartościowe źródło informacji o naturalnych regionach Niemiec (niemiecka regionalizacja); także inspiracja do szukania kolejnych wyzwań i podkład intelektualny do przyswajania geografii fizycznej naszego sąsiada

Brak możliwości komentowania.